NYTT SÄTT ATT DISTRIBUERA MEDIA

Lägg upp alla filmer, tv-program, musikvideos och musik i en databas för laglig nerladdning Återförsäljare ska kunna föra över media till skivor eller andra lagringsmedier på begäran, man behöver inte längre fabrikstillverkad skivor som innehåller musik ,filmer och tv-serier för försäljning. Ett annat sätt skulle vara införandet av media diskar.En mediadisk skulle vara en portabel extern hårddisk som innehåller musik eller videofilmer som har förts över till hårddisken innan köpet. En mediadisk skulle kunna innehålla en filmserie eller tv-serie(alla Harry Potterfilmerna eller hela tv-serien Stargate SG1) eller filmer från en viss genre eller filmbolag. Mediadiskar för tv-serier skulle kunna fungera så att de säsonger som hittills har sänds finns på hårddisken när den köps,men framtida säsonger kan sedan laddas ner till hårddisken via internet. Dessa mediadiskar skulle kunna kopplas in via usb ,hdmi eller så har man bara en apparat som fungerar som dagens dvdspelare,men i stället läser dessa mediadiskar.

SYSTEMET FÖR DISTRIBUTION AV UPPHOVSRÄTTSSKYDDAT MATERIAL MÅSTE FÖRÄNDRAS

Reformer för att modernisera upphovsrätten och kulturutbudet:

 

1 Begränsa upphovsrätten .Korta ner tiden för ideell upphovsrätt till 10-20 år efter upphovsmannens död. Om  ett företag innehar upphovsrätten så ska den  ideella upphovsrätten bara gälla i 25-40 år efter  premiär/utgivning.

2  Lägg upp alla filmer, tv-program. musikvideos och musik i en databas för laglig nerladdning Återförsäljare ska kunna föra över media till skivor eller andra lagringsmedier på begäran, man behöver inte längre fabrikstillverkad skivalbum ,filmer och tv-serier för försäljning

3 Avskaffa ensamrätten för upphovsrättskyddat material. Två konkurrerade företag ska kunna ge ut samma bok, film eller tv-serie eller sända samma tv-program.

4 Det ska vara tvingande  att ge ut filmer och tv-serier  med svensk text, regeln skulle gälla  alla filmer som har visats på svenska biografer eller har getts ut på VHS sedan 1980  och alla tv-serier som har sänds på tv-kanaler i Sverige sedan 1980.Syftet är att motverka olaglig nerladdning.

5 Avskaffa kopieringsavgiften ,det är ett gammaldags system som inte  längre fyller någon  funktion.

6 Ta bort kopieringsskyddet. Börja med att ta bort kopieringsskydd för tv-sändningar, sedan ta bort det också för fysiska skivor. Kopieringsskydd har en negativ effekt på kopiering för eget bruk, men en positiv effekt på olaglig fildelning.

7 Ta bort olika regioner för dvd och bluray, olika regioner för dvd och bluray och olika typer av kopieringsskydd är en av orsakerna till uppkomsten av olaglig fildelning.

8  Avskaffa systemet med olika rättigheter  för filmer och tv-program  för play tjänster för olika apparater och olika länder. Om man har rätt att lägga upp ett tv-program på en play tjänst i ett EU-land så ska det kunna ses i alla EU-länder. Ett tv-program som kan ses på en dator ska automatiskt också kunna ses på en mobil.

9 Avkriminalisering av olaglig fildelning och olaglig streaming, så länge det är olagligt så har film, tv och skivbolag ingen motivation att skapa bra alternativ, eftersom konkurrenterna kan tas bort via rättsprocesser.

10 Förbjud att besluta om att  en film eller tv-serie ska utgå(försäljningen ska upphöra) .

11 Förbjud censur av upphovsrättskyddat material.  Det ska vara förbjudet att sända eller distribuera klippta versioner av olika filmer och tv-serier. Undantaget är om man samtidigt erbjuder en oklippt version.

12 Ta bort alla internationella rättighetshinder för laglig försäljning av upphovsrättskyddat material via internet .

13  Ge tv-bolag rätt att själva ge ut och sälja tv-program på skiva eller via nerladdning.

14 Om ett tv-bolag sänder en säsong av en tv-serie, har företaget rätt att sända alla säsonger.

15 När ett företag köper in filmer och tv-serier för att strömma dem via internet, så ska man köpa in det permanent, tidsbegränsade avtal ska upphöra.

16 Eftersom översättningen av filmer och tv-serier som ges ut på skiva är så dålig,så får man bara använda den textning som tv-bolagen använder eller ha någon form av extern kontroll över hur man  har textat.

17 Förbjud blockering av webbplatser på grund av att de innehåller upphovsrättskyddat material.

18 Netflix och andra play tjänster måste göra det möjligt att se deras  utbud off-line.

 

Det är inte vanorna hos dem som använder sig av olaglig fildelning eller olaglig streaming som ska förändras utan beteendet hos film-,tv och skivbolagen.Om inte mina förslag genomförs så kommer marknaden för upphovsrrättskyddat material att kollapsa.

 


PROGRAMTIPS: TORCH

Vill tipsa om att webbläsaren  Torch. Man kan använda den som torrentprogram och ladda ner  media från olika webbplatser.Exempelvis kan man ladda ner från swefilmer.se eller dreamfilmhd.org

MAN BEHÖVER INTE BETALA TVAVGIFT FÖR DATORER

Det finns ingenting i dagens lagstiftning som innebär att tv-avgiften är teknikneutral . Radiotjänst har enligt svensk lag inte rätt att kräva tv-avgift för datorer,surfplattor och mobiltelefoner .
Radiotjänst och svenska domstolar har baserat sina beslut om tv-avgift för datorer på en lagstiftning som ännu inte existerar ,detta eftersom riksdagen ännu inte har fattat några beslut som innebär att man måste betala tv-avgift för datorer,mobiltelefoner och surfplattor. I och med besluten hos förvaltningsrätten i Luleå och kammarrätten i Sundsvall har riksdagen förlorat beslutanderätten över vilka apparater som man måste betala tv-avgift för den beslutanderätten har i stället förts över till Radiotjänst och domstolsväsendet. Varken datorer,surfplattor och mobiltelefoner är skapade för att ta emot tv-sändningar så det finns ingen anledning att räkna dem som tv-mottagare.
Den nuvarande lagstiftningen  om tv-avgiften med begrepp som vidaresändning och utsändning gör att det är mycket osäker om man kan kräva tv-avgift om man ser på tv på annat sett än via marksänd digital-tv(Boxer) och satellit.
Det verkar som i och med de senaste årens ändringar av lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst har man tagit bort avgiftsplikten för alla som ser på tv via kabel-tv eller fibernätet,för att det ska vara avgiftsplikt igen för dem som får sin tv signal via kabel så måste man ändra lagtexten så som den var för mer än tio år sedan.
Alla hos Radiotjänst och domstolar som påstår att man kan ta ut tv-avgift för datorer,surfplattor eller mobiltelefoner förstår inte hur dessa apparater fungerar och vad som är en tv-mottagare.

Egentligen så borde alla som ser på tv på annat sätt än marksänd digitaltv och satelittv kräva tillbaka  tvavgifter som har betalats in sedan 2007. 


Fel av Copyswede att ta ut privatkopieringsersättning

Det är fel av Copyswede att ta ut privatkopieringsersättning i dagens värld. Bara en marginell del går till upphovsmännen,nästan allt går till direktörer och aktieägare,så egentligen finns utifrån en upphovsrättslig synvinkel ingen anledning att ha kvar privatkopieringsersättningen. Eftersom piratkopiering av upphovsrättsskyddat material är förbjudet borde också privatkopieringsersättning vara förbjuden. Det är omoraliskt ta ut privatkopieringsersättning om inte olaglig fildelning är avkriminaliserad. Eftersom privatkopieringsersättning är betrakta som en skatt på nationell nivå så har Copyswede inte rätt att fatta beslut om privatkopieringsersättning,utan det har enbart riksdagen. Eftersom skatter på nationell nivå bara kan beslutas av riksdagen så är privatkopieringsersättningen ogiltig. Dagens privatkopieringsersättning kan nästan betraktas som en stöld av egendom eftersom de inte har rätt att ta ut avgiften.

RSS 2.0